AlleExperts

Op maandag 3 december had Fedactio de eer om Vincent Vandenameele van het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU) te mogen interviewen over de inspanningen die het VFU doet om alle uitzendkrachten gelijke kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

Zou u uzelf kort kunnen voorstellen?

Mijn naam is Vincent Vandenameele en ik ben directeur van het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten, kortweg VFU. Wij zijn een sectoraal opleidingsfonds, beheerd door sociale partners, met als belangrijkste missie de opleiding van uitzendkrachten te stimuleren en bevorderen. Daarnaast organiseren wij projecten rond specifieke doelgroepen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO) in de brede zin van het woord, waarbij wij onder andere willen inzetten op diversiteit en evenredige arbeidsdeelname.

Hoe groot bestaat de wil bij werkgevers om vluchtelingen te werk te stellen?

De interesse bij werkgevers is vrij groot, aangezien we met een groot tekort van arbeidskrachten kampen. Met andere woorden, elk talent is welkom, ongeacht de afkomst. Bovendien blijkt ook uit internationale studies dat het tewerkstellen van vluchtelingen tal van voordelen biedt. Hun tewerkstelling kan de horizon verbreden van de andere werknemers. Daarnaast zijn vluchtelingen heel erg gemotiveerd om aan de slag te gaan. Ze willen elke kans aangrijpen die hun geboden wordt. Als bijkomend voordeel haal ik graag de economische return voorbedrijven aan: er zitten veel talentvolle mensen bij. Daarnaast is het goed voor het imago van het bedrijf als hun firma een accurate weerspiegeling is van de diversiteit in de huidige maatschappij.

Hoe belangrijk is taal bij het vinden van werk?

Taal is zeker belangrijk, voor om het even welke functie. Bijvoorbeeld met het oog op veiligheid is het belangrijk dat de instructies goed begrepen worden of dat werknemers in de zorgsector bijvoorbeeld vlot kunnen communiceren met de patiënten. Ook in het contact met collega’s en leidinggevenden is taal essentieel.

In het verleden hebben we al een aantal projecten gehad waarbij we, in samenwerking met externe partners, een taalbad aanboden ter voorbereiding opeen specifieke functie. Want het is belangrijk dat ze ook de vakterminologie kennen die nodig is voor de job. Erna volgt uiteraard de technische opleiding.

Ik voeg hier graag aan toe dat de doelgroep waarmee wij werken vaak veel talen spreekt, die ook nuttig kunnen zijn voor de werkgever. Daarnaast zijn er ook verscheidene bedrijven waar Engels of Frans de voertaal is en waarvoor een basiskennis van die talen noodzakelijk is.

Op dinsdag 4 december organiseert u een webinar over het tewerkstellen van vluchtelingen, met als doelgroep uitzendbureaus. Wat hoopt u hiermee te bereiken?

We hopen concrete vragen van werkgevers te kunnen beantwoorden en de belemmeringen weg te nemen om vluchtelingen te werk te stellen. Een van de belemmeringen is zeker de taal, dus we willen hen stimuleren om daarop in te zetten.

Was er veel interesse?

We hebben al meer dan 100 inschrijvingen, dus je kan wel stellen dat er veel interesse is. Er heerst ook veel onwetendheid, dus men wil wat meer achtergrondinformatie. Enerzijds kunnen we hen een helikopterview op de doelgroep bieden, anderzijds delen we best practices. Aan het einde van het webinar komt een jurist van Federgon om alle juridische aspecten toe te lichten.

Wat zijn uw grootste verwezenlijkingen in 2017?

In 2017 slaagden we erin om meer dan 6.000 cursisten te bereiken, en 83% onder hen vond een uitzendjob binnen de twee maanden. Dat is toch een belangrijk cijfer waar we trots op mogen zijn. Daarenboven hebben we maximaal ingezet op hetwegwerken van drempels met instroomprojecten en samenwerkingen met uitzendkantoren op lokaal niveau. We zetten ook in op mobiliteitsprojecten,waarbij we bijvoorbeeld via bussen de stad verbinden met de havenzone. Daarzijn immers veel vacatures, maar de haven is niet bereikbaar als je geen auto of rijbewijs hebt. Met minibussen is het veel eenvoudiger en we merken ook dat die jobs vaak ingevuld worden door mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt.

Welke inspanningen zijn er nodig in de toekomst om iedereen gelijke kansen te bieden op de arbeidsmarkt?

Als we echt iedereen willen betrekken, zijn er hervormingen nodig. In het onderwijs, bijvoorbeeld, zouden we moeten afstappen van het hokjes-denken. Het huidige onderwijs is nog te veel een watervalsysteem en dat is uiteraard niet ideaal. Daarnaast zou het diploma-fetisjisme bij werkgevers moeten vervangen wordendoor talentgericht rekruteren. Werkgevers moeten vertrekken van het talent, die ze dan matchen met de juiste vacature. Bovendien is het in specifieke niches niet evident om een geschikte kandidaat te vinden. Een bredere blik bij het rekruteren van personeel is dus zeker nodig. Ten slotte zou ik graag ook meer samenwerking tussen de sectoren stimuleren wat het organiseren van opleidingen betreft. Nu is het afhankelijk van je statuut en de sector waar je alswerkzoekende of werknemers in terechtkomt. Het zou fijn zijn als er meer samengewerkt wordt binnen de wereld van opleidingen en. Dat zou de complexiteit veel vereenvoudigen. Zo vind je veel sneller de juiste weg om je competenties op te krikken.